Dołącz do nas!

Do zespołu MWM PDRW dołączyć może każdy nastolatek, który chce pomagać dla misji! Jako wolontariusz możesz: poznać bardziej siebie oraz Boga,  prowadzić i organizować projekty oraz warsztaty misyjne, uczestniczyć w różnych wydarzeniach, reprezentować grupę w mediach a także rozwijać umiejętności informatyczne. To tylko namiastka, tego co nasi wolontariusze mogą zdziałać w ramach współpracy – zapraszamy do rozmów indywidualnych, które odbywają się tuż po zgłoszeniu swojej kandydatury!