X Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca

Foto: Bartek Kałużny, Katarzyna Sajdych