IX Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca

Foto: Bartek Kałużny, Wojciech Gordzielik