Nabożeństwo Majowe z Bł. Edmundem Bojanowskim

Foto: Bartek Kałużny