Kolędnicy Misyjni

Foto: Bartek Kałużny, Katarzyna Sajdych