Zdzieszowickie Misje

ZREALIZOWANY

 W październiku, uruchomiliśmy edukacyjną grę terenową pod nazwą „Zdzieszowickie Misje”.

Celem akcji była między innymi promocja miasta Zdzieszowice, poznanie historii budynków i miasta Zdzieszowice, zachęcenie do aktywnego spędzania czasu wolnego i rekreacji na świeżym powietrzu, rozwijanie umiejętności posługiwania się mapą i orientacji w terenie, poznanie świata misyjnego oraz działalności misyjnej w zdzieszowickiej parafii oraz na całym świecie, poszerzanie wiedzy na temat misji oraz poznanie struktur Papieskich Dzieł Misyjnych. Rozgrywka skupiała się na lokalnej historii Zdzieszowic oraz tematyce misyjnej Kościoła.

Wydarzenie kierowane było do wszystkich osób. którzy chcieli odkryć historię miasta, poznać lub poszerzyć swoją wiedzę na temat misji.

fot. TVP 3 Opole

Patronat Honorowy

Patronat Medialny