IX Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca

„Uczynić różaniec modlitwą wszystkich” – to hasło II Krajowego Kongresu Różańcowego połączonego z X Ogólnopolską Pielgrzymką Żywego Różańca, które miały miejsce na Jasnej Górze w dniach 3-4 czerwca br.

Wydarzenia te odbyły się w duchu dziękczynienia za beatyfikację bł. Pauliny Jaricot, dzięki której zaangażowaniu powstało Dzieło Rozkrzewiania Wiary, duchowe i materialne zaplecze dla misjonarzy.

Kongres rozpoczął się Mszą św. w kaplicy Cudownego Obrazu, sprawowaną przez metropolitę częstochowskiego abp. Wacława Depo, delegata KEP ds. Stowarzyszenia „Żywy Różaniec”, który w homilii podkreślił rolę modlitwy różańcowej w życiu każdego człowieka, harmonizującej życie ziemskie z życiem Bożym, otwierającej na Boga i drugiego człowieka i niosącej światu pokój.

Po Mszy św., w Sali Papieskiej odmówiono Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Kongres z udziałem delegacji z diecezji oraz przedstawicieli wspólnot różańcowych zainaugurowali gość z Rzymu abp Giovanni Pietro Dal Toso, sekretarz pomocniczy Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów i przewodniczący Rady Wyższej Papieskich Dzieł Misyjnych, oraz abp Wacław Depo.

Odnosząc się do zachęty bł. Pauliny Jaricot, by „uczynić różaniec modlitwą wszystkich”, która stała się też mottem jasnogórskiego spotkania, abp Dal Toso podkreślił, że wpisuje się to w uniwersalność Kościoła: „Wszyscy ochrzczeni mamy pogłębiać swoją misyjną wrażliwość i odpowiedzialność za dzieło głoszenia Chrystusa, tego uczy nas nowa francuska błogosławiona”.

„Modlitwa jest siłą napędową Kościoła, a więc i jego misji – podkreślił abp Dal Toso – i przypominając też życie i dzieło bł. Pauliny, wskazał na „niezwykłą rolę współczesnych kobiet, które w zwykłej codzienności wychowują dzieci w wierze”.

Następnie uczestnicy kongresu wysłuchali trzech referatów: „Bł. Paulina Maria Jaricot – cała dla Kościoła, cała dla misji”, wygłoszonego przez ks. dr. Bogdana Michalskiego, „Różaniec modlitwą dla wszystkich” – dr. Wincentego Łaszewskiego oraz „Różaniec – od kontemplacji do apostolatu” – ks. prof. dra hab. Marka Tatara.

Po zakończeniu części kongresowej wieczorną procesją różańcową rozpoczęła się ogólnopolska pielgrzymka. Procesję poprowadził ordynariusz diecezji kieleckiej bp Jan Piotrowski, przewodniczący Komisji KEP ds. Misji.

Rozważanie podczas Apelu Jasnogórskiego przedstawił moderator krajowy Żywego Różańca ks. Jacek Gancarek, który zwracając się do Matki Bożej Jasnogórskiej, wyraził prośbę, aby różaniec stał się modlitwą wszystkich. „To lek na nasze choroby i bolączki w świecie” – podkreślił ks. Gancarek, prosząc o wiarę, która budzi pokój i miłość”.

Po Apelu czuwanie modlitewne moderowali przedstawiciele diecezji radomskiej. Wpleciona w nie została modlitwa różańcowa, którą poprowadzili przedstawiciele różnych wspólnot różańcowych.

Pierwszy dzień dziękczynienia za osobę i życie Pauliny Jaricot zakończyła Msza św. sprawowana w intencji rozwoju wspólnot różańcowych w Polsce. Eucharystii przewodniczył biskup pomocniczy archidiec. częstochowskiej Andrzej Przybylski, który w homilii nawiązał do zbliżającego się Zesłania Ducha Świętego, podkreślając, że to właśnie Duch Święty jest siłą sprawczą modlitwy różańcowej: „Rozumiała to Paulina Jaricot, że misyjność modlitwy różańcowej wynika z działania Ducha Świętego, który z natury jest misyjny, bo ciągle posyła”.

Drugi dzień dziękczynienia rozpoczął się powitaniem przybyłych pielgrzymów. Misyjny Wolontariat Młodzieżowy PDRW przedstawił montaż słowno-muzyczny przybliżający życie bł. Pauliny Jaricot. Następnie dyrektor krajowy PDM ks. Maciej Będziński w konferencji zatytułowanej „Żywy Różaniec wsparciem dzieła misyjnego” zapowiedział temat kolejnego roku Wielkiej Nowenny przygotowującej do przeżycia dwusetnej rocznicy powstania Żywego Różańca, która będzie świętowana w 2026 roku.

Beatyfikacja Pauliny Jaricot wpisuje się w czas świętowania jubileuszy przeżywanych przez Papieskie Dzieła Misyjne w roku 2022. Z tej okazji Poczta Polska wydała znaczki z założycielami trzech Papieskich Dzieł Misyjnych, które w tym roku obchodzą setną rocznicę nadania im statusu papieskiego, tj. Pauliny Jaricot – założycielki Dzieła Rozkrzewiania Wiary, bp. Karola de Forbin Jansona – Dzieła Misyjnego Dzieci oraz Joanny Bigard – Dzieła św. Piotra Apostoła. Uroczystej prezentacji jubileuszowych znaczków dokonali abp Giovanni Pietro Dal Toso wraz z prezesem Poczty Polskiej Wiesławem Włodkiem.

„Ufam, że wydanie tych jubileuszowych znaczków jeszcze lepiej ukaże Polskę jako promotora powszechnej działalności misyjnej i zachęci także młode pokolenie do pięknego hobby, jakim jest filatelistyka” – powiedział ks. Maciej Będziński, dyrektor krajowy PDM.

Następnie zaprezentowany został miesięcznik „Różaniec”, czasopismo formacyjno-informacyjne dla ludzi modlitwy różańcowej, wydawany od 1995 r. przez siostry loretanki, będący kontynuacją czasopisma „Kółko Różańcowe”, założonego w 1909 r. przez bł. Ignacego Kłopotowskiego.

Pielgrzymi mogli uczestniczyć także w modlitwie różańcowej, prowadzonej przez misjonarzy posługujących na różnych kontynentach świata, którzy przy tej okazji dali świadectwo wiary, opowiadając o swojej misyjnej posłudze.

Zwieńczeniem II Krajowego Kongresu Różańcowego i X Ogólnopolskiej Pielgrzymki Żywego Różańca była Msza św., której przewodniczył abp Giovanni Pietro dal Toso w koncelebrze z bp. Janem Piotrowskim, bp. Janem Glapiakiem i bp. Szymonem Stułkowskim.

Specjalne przesłanie na to różańcowe spotkanie przekazał papież Franciszek, który życzył, by „modlitwa różańcowa oraz podejmowane dzieła apostolskie przyniosły w Kościele i rodzinach trwałe owoce”. Papieskie przesłanie na początku Mszy św. odczytał ks. Maciej Będziński, dyrektor krajowy PDM.

W homilii abp Dal Toso przypomniał, że Kościół musi na nowo odkryć, że jest misyjny, ponieważ dzisiejszy świat potrzebuje głoszenia Chrystusa: „Świat musi usłyszeć, że zło zostało odkupione, nasze cierpienia przyjęte, grzech odpuszczony, śmierć pokonana przez Zmartwychwstałego Chrystusa”. Przedstawiciel Watykanu podziękował członkom Żywego Różańca za materialne wspieranie Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary: „To wspaniały dowód misyjnej współpracy, a dzięki tym środkom udało się wybudować kilka kościołów. Ufam, że ta współpraca i ofiarność jeszcze bardziej się umocnią”.

„Kongres to naukowe i pastoralne zapoznanie z dziełami Pauliny. Musimy ją nie tylko odkryć, ale także pokazać światu. Natomiast pielgrzymka jest sposobem na wprowadzenie w temat, jakim jest pomoc Żywego Różańca dla misji. Chcemy dziękować za beatyfikację i wraz z polskimi misjonarzami wskazać na te dwa płuca, czyli Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary i Żywy Różaniec, jako nieodzowne w rozwoju dzieła ewangelizacji świata” – powiedział ks. Maciej Będziński.

W spotkaniu różańcowym wzięło udział ok. sześciu tysięcy przedstawicieli różnych wspólnot różańcowych, których w Polsce działa ok. 20, oraz osoby niestowarzyszone.

Organizatorami wydarzeń było Stowarzyszenie „Żywy Różaniec” oraz Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce.

Tekst: MK/PDM

Fot. Bartłomiej Kałużny