Kim jesteśmy ?

Młodzieżowy Wolontariat Misyjny to zgromadzenie młodzieży chcącej pomagać innym na terenie swojej szkoły, parafii oraz w obrębie całego świata.
Program ten przygotowuje również do wyjazdu na misje jako wolontariusz dla wszystkich chętnych. Zanim jednak młodzi podejmą się wolontariatu muszą sami uformować się, by poznać Chrystusa i głęboko Mu uwierzyć.
Nasze trzy fundamentalne hasła, na których chcemy budować to: FORMACJA, WSPÓŁPRACA i MISJE.
Do tej pory siostra Gizela utworzyła cztery grupy wolontariatu w diecezji opolskiej: w Zdzieszowicach, Grodzisku, Rozmierce i Krasiejowie.

wolontariatopolskie.pl

Media o nas

wolontariatopolskie.pl

by Bartek Kałużny